Informatie Tracimat

Beste klant,

Zoals u wellicht weet legt het Eenheidsreglement voor gerecycleerde materialen de regels vast waaraan vaste- en mobiele breekinstallaties moeten voldoen om de kwaliteit van de gerecycleerde granulaten te kunnen waarborgen en zodoende het hergebruik ervan te stimuleren en te optimaliseren.

Er werd echter op 07 augustus 2014 beslist dat er een meer doorgedreven acceptatieprocedure moest komen bij de brekers waarbij er sterk gecontroleerd dient te worden op de herkomst en kwaliteit van het aangevoerde puin. Tevens dienen de brekers onderscheid te maken tussen puin met laag milieurisico-profiel en hoog milieurisico-profiel. Kortom, puin waarvan de herkomst is gekend en er garanties over de kwaliteit kunnen gegeven worden en puin waarvan de kwaliteit of herkomst ongekend is.

De sloopbeheersorganisatie genaamd Tracimat, die werd opgericht om dit allemaal te controleren gaat vanaf 24/08/2018 daadwerkelijk van start en heeft tot gevolg dat wij vanaf die datum geconfronteerd worden met een aantal extra maatregelen die wij moeten nemen om puin verder te kunnen accepteren.

De verplicht gescheiden opslag tussen hoog- en laag milieurisico puin, zowel voor het ongebroken puin als voor de gebroken granulaten, de verhoogde controles en proeffrequenties, de uitvoerige bijkomende administratieve verplichtingen, maken dat wij vanaf 24 augustus 2018 te maken krijgen met een aantal extra kosten die wij helaas geheel of gedeeltelijk zullen moeten doorberekenen in onze tarieven.

Gezien er bij de controlerende instanties zelf nog heel veel onduidelijkheden zijn rond deze nieuwe wetgeving en wij bijgevolg nog niet op de hoogte zijn van alle consequenties, kunnen wij momenteel nog niet bepalen wat de impact zal zijn op onze tarieven. Van zodra dit duidelijk is, zullen wij niet nalaten u hier verder over te informeren.

Aangezien de werking van Tracimat niet alleen impact heeft op de brekers maar vooral ook op de sloopbedrijven en eventuele transporteurs, adviseren wij u om alvast een kijkje te gaan nemen op de website ( www.tracimat.be ) zodat u zich een beeld kan vormen waaraan alle betrokken partijen gaan moeten voldoen.

Het spreekt voor zich dat wij zelf ook graag bereid zijn om in de mate van het mogelijke al uw vragen hieromtrent te beantwoorden.

Met vriendelijke groeten,

Geert De Geyter                                       Dino Hendrickx                                          Bart Lanneau

commercieel verantwoordelijke           verantwoordelijke exploitatie                 depot verantwoordelijke