Gratis taluds

Interesse in een gratis talud?

Contacteer ons
bsv

Soms kunnen we quasi onbruikbare restgrond (niet vervuild) toch nog een tweede leven geven in taluds, geluidsbermen, ophogingen of andere toepassingen. BSV legt die gratis aan voor u. Dat is een mooie win-win: wij hoeven de grond niet definitief op te slaan, en u krijgt er een gratis talud bij.

Voor een gratis geluidsberm of gratis talud bel 056 520 911 of mail naar info@gratistaluds.be.

Wij leggen geluidswallen, geluidsbermen of taluds voor u aan, alsook de ophoging van uw terreinen.

Voor enkele van onze realisaties, klik hier.De Pinte - IMG_4061_1