Ob&d Archieven - BSV NV

OB&D plantte dit weekend in Ronse 12.000 bomen samen met 128 vrijwilligers.

27.11.2017
|
Geen reacties
|
Geen categorie

Via onderstaande link komt u terecht op een van de artikels die over deze actie verschenen :

OB & D plant bos in Ronse

De namiddagploeg na het planten van de laatste bomen […]

OB&D plant 6 ha bos aan in Ronse!

17.10.2017
|
Geen reacties
|
Geen categorie

Zaterdag 25 november wordt in het dorp Louise Marie, deelgemeente van Ronse 6 ha bos aangeplant in samenwerking met OB&D in Ronse.

Aanmelden kan via bos.louisemarie@gmail.com […]

Prettige feestdagen

8.12.2016
|
Geen reacties
|

BSV-Devamix – GR Westkust wenst iedereen prettige feestdagen […]

Rivierdonderpad

21.04.2015
|
Geen reacties
|
Geen categorie

Het Actiecomité Louise-Marie poogt de milieuvergunningsaanvraag van OB&D in diskrediet te brengen door te stellen dat het milieueffectrapport onvolledige informatie zou weergeven, meer bepaald wat betreft het voorkomen van de Rivierdonderpad (een zoetwatervis). Op de site OB&D te Ronse komt de Rivierdonderpad inderdaad niet voor, en dat zal nooit het geval zijn, om de eenvoudige reden dat het biotoop van de soort hier niet te vinden is. In het rapport staat echter wel degelijk vermeld dat er Rivierdonderpadden voorkomen in de Maarkebeek. De site OB&D behoort evenwel niet tot het stroomgebied van […]