Nieuws - Pagina 8 van 10 - BSV NV

Wij zijn er alvast klaar voor!

9.07.2015
|
Geen reacties
|

Bezoek Indiase steden en gemeenten aan BSV en Devamix

22.04.2015
|
Geen reacties
|
Geen categorie

Op woensdag 22 april 2015 kregen BSV en Devamix het bezoek van een twintigtal Indische functionarissen van de centrale overheden en 4 Indiase steden. Het bezoek kadert in het Europees project “Integrated Urban Water Management in Indian Cities” waarin VVSG – de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten partner is. ICLEI South Asia is trekker van het project en ICLEI Europe is ook partner.

De bezoekers waren vooral op zoek naar hoe het slib van natuursteenverwerkende bedrijven kan worden verwerkt onder meer in bodem en naar mogelijke maatregelen die getroffen kunnen worden qua stofproblematiek. De groep kreeg een korte rondleiding op […]

Rivierdonderpad

21.04.2015
|
Geen reacties
|

Het Actiecomité Louise-Marie poogt de milieuvergunningsaanvraag van OB&D in diskrediet te brengen door te stellen dat het milieueffectrapport onvolledige informatie zou weergeven, meer bepaald wat betreft het voorkomen van de Rivierdonderpad (een zoetwatervis). Op de site OB&D te Ronse komt de Rivierdonderpad inderdaad niet voor, en dat zal nooit het geval zijn, om de eenvoudige reden dat het biotoop van de soort hier niet te vinden is. In het rapport staat echter wel degelijk vermeld dat er Rivierdonderpadden voorkomen in de Maarkebeek. De site OB&D behoort evenwel niet tot het stroomgebied van […]

BSV en Devamix tonen interesse in het project Distribouw

10.11.2014
|
Geen reacties
|

Op vrijdag 7 november 2014 organiseerde Waterwegen en Zeekanaal NV in het kader van het project Distribouw een roadshow voor geïnteresseerde ondernemers.
Bouwmaterialen transporteren via de binnenvaart, kan een oplossing bieden voor de overvolle wegen. Op die wegen zou de bouwsector verantwoordelijk zijn voor 25 % van het vrachtverkeer. Door hun ligging langs het Kanaal Kortrijk-Bossuit én hun bouwgerelateerde activiteiten (betoncentrale, breekwerf, grondreiniging,…) zijn de bedrijven BSV en Devamix dan ook vragende partij om nóg meer op binnenvaart in te zetten dan ze vandaag al doen. Dit kan door mee te werken aan het project Distribouw, dat gedragen […]