Nieuws - Pagina 9 van 11 - BSV NV

Rivierdonderpad

21.04.2015
|
Geen reacties
|

Het Actiecomité Louise-Marie poogt de milieuvergunningsaanvraag van OB&D in diskrediet te brengen door te stellen dat het milieueffectrapport onvolledige informatie zou weergeven, meer bepaald wat betreft het voorkomen van de Rivierdonderpad (een zoetwatervis). Op de site OB&D te Ronse komt de Rivierdonderpad inderdaad niet voor, en dat zal nooit het geval zijn, om de eenvoudige reden dat het biotoop van de soort hier niet te vinden is. In het rapport staat echter wel degelijk vermeld dat er Rivierdonderpadden voorkomen in de Maarkebeek. De site OB&D behoort evenwel niet tot het stroomgebied van […]

BSV en Devamix tonen interesse in het project Distribouw

10.11.2014
|
Geen reacties
|

Op vrijdag 7 november 2014 organiseerde Waterwegen en Zeekanaal NV in het kader van het project Distribouw een roadshow voor geïnteresseerde ondernemers.
Bouwmaterialen transporteren via de binnenvaart, kan een oplossing bieden voor de overvolle wegen. Op die wegen zou de bouwsector verantwoordelijk zijn voor 25 % van het vrachtverkeer. Door hun ligging langs het Kanaal Kortrijk-Bossuit én hun bouwgerelateerde activiteiten (betoncentrale, breekwerf, grondreiniging,…) zijn de bedrijven BSV en Devamix dan ook vragende partij om nóg meer op binnenvaart in te zetten dan ze vandaag al doen. Dit kan door mee te werken aan het project Distribouw, dat gedragen […]

Wij belichamen duurzaamheid in al zijn facetten

23.10.2014
|
Geen reacties
|
Geen categorie

Ecologisch verantwoord ondernemen: dat is BSV ten voeten uit. De Harelbeekse specialist groepeert talrijke activiteiten waarbij verwerking en recyclage van grondstoffen en slib centraal staan en maakt daarbij veelvuldig gebruik van watertransport. “Daardoor halen we letterlijk duizenden vrachtwagens van de weg,” zegt medestichter en bedrijfsleider Baudewijn Vancoillie.

Hoe zijn de activiteiten van BSV de voorbije jaren geëvolueerd?
Baudewijn Vancoillie: “Als grondreinigingscentrum en aannemer van bodemsaneringswerken zijn we dagelijks bezig met recuperatie van grondstoffen. Met zusterbedrijf Devamix recycleren we bovendien bouw- en sloopafval voor liefst 98 % tot droge mengsels (stabilisé en mager beton voor funderings- en wegeniswerken) en […]

Kanaal Kortrijk-Bossuit geniet eindelijk prioriteit

22.10.2014
|
Geen reacties
|

“De watergebonden bedrijven aan het Kanaal Kortrijk-Bossuit halen opgelucht adem: eindelijk staat de verbetering van de aansluiting met de Leie ‘met prioriteit’ in het Vlaams regeerakkoord. “Dit opent in de regio letterlijk de poort naar veel meer trafiek via waterwegen,” zegt Baudewijn Vancoillie, zaakvoerder van BSV NV en lid van de raad van bestuur van de vzw Waterwegen & Zeekanaal. “Het bedrijfsleven mag niet langer talmen, zodat we voor dit dossier Europese subsidies kunnen binnenrijven.”

M.M.: Waarover gaat het precies?
Baudewijn Vancoillie: “Er liggen al 35 jaar plannen op tafel om het Kanaal Kortrijk-Bossuit helemaal […]