Certificaten

BSV heeft een lopend ESF dossier binnen de oproep Duurzaam Loopbaanbeleid.
Met dit ESF dossier werken wij aan een duidelijke structuur waarbinnen elke medewerker zich kan ontwikkelen. Hiervoor zijn acties uitgestippeld, zoals het ontwikkelen van een nieuw organigram, een groeibeleid, nieuwe tools om te vergaderen, een rekruteringsbeleid en een onthaalbeleid waar medewerkers bij betrokken zijn. Het is voor ons belangrijk dat dit geen losstaande elementen zijn, maar dat deze aansluiten op elkaar én dat deze elkaar versterken.
Voor dit project ontvangen wij Financiële steun van het ESF en het Vlaams cofinancieringsfonds.

Al onze activiteiten worden uitgevoerd door een bekwaam team van medewerkers welke er dagelijks een uitdaging in vinden om u als opdrachtgevers maximaal tevreden te stellen. Op regelmatige tijdstippen nemen onze mensen dan ook deel aan gespecialiseerde opleidingen en bijscholingen.

Erkenningen

Onderstaande erkenningen zijn in ons bezit:

Categorieën (klassen)

 • C(3) : Algemene aannemingen van wegenbouwkundige werken
 • C1(3): Gewone rioleringswerken
 • G(5) : Algemene aannemingen van grondwerken.
 • G2(1): Draineerwerken.
 • G5(5): Afbraakwerken.

Onder Categorieën: C1  Dit in de klasse 1 tot en met 5

Certificaten

Veiligheid en kwaliteit primeren, zowel voor haar eigen personeel als voor derden. Getuigen hiervan zijn de onderstaande certificaten en de ruime ervaring die geboden wordt.

 • ISO 9001 ( versie 2008 )
 • VCA ** ( versie 2008)
 • Achilles zorgsysteem voor type I ( standaardwerken ) en type II ( complexe in situ saneringen )
 • Grondbank certificaat : centrum voor grondreiniging en Tussentijdse OpslagPlaats
 • Copro certificaat voor puingranulaten Devamix
 • Copro certificaat voor puingranulaten GRWestkust
 • EG certificaat voor gerecycleerde granulaten
 • Certificaat ‘West-Vlaams charter Duurzaam Ondernemen’

De betreffende certificaten kunnen steeds aangevraagd worden.

Verenigingen

 • Lid van de confederatie bouw
 • Lid van FEBEM (Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer)
 • Lid van Waterwegen en Zeekanalen
 • Lid van OVB ( Ondernemersvereniging Bodemsaneerders )
 • Lid van Bevon( Beroepsvereniging van Vlaamse Ontginners )
 • Lid van BVDA ( Beroepsvereniging van Vlaamse Deponie uitbaters en afvalrecyclagebedrijven )