Wij belichamen duurzaamheid in al zijn facetten

23.10.2014
|
Geen categorie

Ecologisch verantwoord ondernemen: dat is BSV ten voeten uit. De Harelbeekse specialist groepeert talrijke activiteiten waarbij verwerking en recyclage van grondstoffen en slib centraal staan en maakt daarbij veelvuldig gebruik van watertransport. “Daardoor halen we letterlijk duizenden vrachtwagens van de weg,” zegt medestichter en bedrijfsleider Baudewijn Vancoillie.

Hoe zijn de activiteiten van BSV de voorbije jaren geëvolueerd?
Baudewijn Vancoillie: “Als grondreinigingscentrum en aannemer van bodemsaneringswerken zijn we dagelijks bezig met recuperatie van grondstoffen. Met zusterbedrijf Devamix recycleren we bovendien bouw- en sloopafval voor liefst 98 % tot droge mengsels (stabilisé en mager beton voor funderings- en wegeniswerken) en losse granulaten. Onze voornaamste opdrachtgevers zijn OVAM, Bofas (fonds voor sanering van benzinestations) en de privésector. We zorgen zelf voor biologische reiniging van gronden en hebben een vergunning voor het opslaan van gronden die fysico-chemisch of thermisch gereinigd worden.”

Ook de hele logistieke aanpak is heel ecologisch?
“Vorig jaar hebben we 560 schepen geladen en gelost, voor een totaal volume van 469.000 ton. Dat is het equivalent van 15.000 vrachtwagens, of zowat 60 per dag. Om de werkdruk op onze kaaimuur te verlagen, bouwen we volgend jaar een extra kaaimuur. Ook vanuit Frankrijk zijn vorig jaar via het water veel gronden binnengekomen. Nog te weinig bedrijven beseffen welke mogelijkheden waterwegen bieden. De opwaardering van kleinere waterwegen zou een goed signaal zijn om dat extra te stimuleren.”

foto VM51 BSV_bsv02_lowHoe verloopt de synergie met de zuster- en dochterbedrijven?
“Drie jaar geleden hebben we GRWestkust uit Diksmuide overgenomen, dat exact dezelfde activiteiten als BSV en Devamix uitvoert op een locatie langs de Yzer. Met zusterbedrijf ob&d beschikken we sinds 2005 over vestigingen in Ronse (ex-zandgroeve)en Meulebeke waar we nog klei ontginnen, en de vrijgekomen ruimte wordt benut als Definitieve OpslagPlaats (DOP) voor niet-reinigbare gronden en baggerspecie.”

Door welke factoren is het voor een bedrijf als BSV vaak moeilijk ondernemen?
“In tegenstelling tot de generaties voor ons, bieden we een leefbare oplossing voor verontreinigde sites, zodat onze nakomelingen weer op propere grond kunnen leven.  Door de almaar meer gecompliceerde administratie, kunnen we soms helaas te weinig ondernemen: in plaats van toegevoegde waarde krijgen we alleen maar toegevoegde kosten. Tot nog toe blijkt de beloofde administratieve vereenvoudiging dus helaas meer dan dode letter.”

Comments are closed.